Inquiry
Form loading...
page_banner

Spracovanie

"Spracovanie ocele" sa vo všeobecnosti vzťahuje na rôzne metódy a techniky používané pri výrobe a výrobe výrobkov z ocele. Oceľ je kľúčovým materiálom používaným v širokej škále priemyselných odvetví vďaka svojej pevnosti, odolnosti a všestrannosti. V každom odvetví sa špecifické procesy a aplikácie môžu líšiť, ale základné kroky zahŕňajú tvarovanie a tvarovanie ocele do požadovaných produktov pre konkrétne použitie. Spracovanie ocele je kľúčovým aspektom modernej výroby v rôznych odvetviach.

Automobilový priemysel

Surovina: Ako primárna surovina sa používajú oceľové zvitky alebo plechy.
Spracovanie: Oceľ prechádza procesmi, ako je valcovanie, rezanie a lisovanie na výrobu automobilových dielov, ako sú panely karosérie, komponenty podvozku a konštrukčné diely.
Použitie: Karosérie automobilov, rámy, komponenty motora a iné konštrukčné prvky.
p (1)6h8p (2) vivp (3)dn5

Stavebný priemysel

Surovina: Oceľové nosníky, tyče a dosky sú bežné suroviny.
Spracovanie: Oceľ sa spracováva rezaním, zváraním a tvarovaním na výrobu konštrukčných prvkov, ako sú nosníky, stĺpy a výstužné tyče.
Aplikácie: Stavebné konštrukcie, mosty, potrubia a iné projekty infraštruktúry.
p (4)3a2p (5)yb9p (6)frg

Výroba spotrebičov

Surovina: Tenké oceľové plechy alebo zvitky.
Spracovanie: Procesy ako razenie, tvarovanie a zváranie sa používajú na vytváranie častí zariadení, ako sú panely pre chladničky, práčky a rúry.
Aplikácie: Kryty, panely a konštrukčné prvky spotrebičov.
p (9)2tap (7)plvp (8)2r9

Energetický sektor

Surovina: Oceľové rúry a plechy pre veľké zaťaženie.
Spracovanie: Zváranie, ohýbanie a nátery sa používajú na výrobu rúr pre ropovody a plynovody, ako aj konštrukčných prvkov pre elektrárne.
Aplikácie: Potrubia, konštrukcie elektrární a zariadenia.
p (11) nh0p (10)luhp(12)z37

Letecký priemysel

Surovina: Vysokopevnostné oceľové zliatiny.
Spracovanie: Presné obrábanie, kovanie a tepelné spracovanie pre splnenie prísnych požiadaviek na letecké komponenty.
Použitie: Rámy lietadiel, podvozky a súčasti motorov.
p(15)795p (13)ikqp (14)jku

Stavba lodí

Surovina: Oceľové dosky a profily pre vysoké zaťaženie.
Spracovanie: Rezanie, zváranie a tvarovanie na vytvorenie lodných trupov, palúb a nadstavieb.
Aplikácie: Lode, pobrežné plošiny a námorné stavby.
Stavba lodí (1)z60Stavba lodí (2)8reStavba lodí (3)jiz

Výroba a stroje

Surovina: Rôzne formy ocele, vrátane tyčí a plechov.
Spracovanie: Obrábanie, kovanie a odlievanie na výrobu komponentov pre stroje a výrobné zariadenia.
Použitie: Ozubené kolesá, hriadele, nástroje a iné časti strojov.
p (19)mvsp(20)lgup(21)6qg

Spotrebný tovar

Surovina: Ľahšie oceľové plechy alebo zvitky.
Spracovanie: Lisovanie, tvarovanie a poťahovanie na vytvorenie širokej škály spotrebných produktov, ako je nábytok, kontajnery a predmety pre domácnosť.
Použitie: Rámy nábytku, obaly a rôzne predmety pre domácnosť.
p(22)g56Spotrebný tovar (1)756p(23)1ke