Inquiry
Form loading...
tudalen_baner

Prosesu

Mae "prosesu dur" yn gyffredinol yn cyfeirio at y gwahanol ddulliau a thechnegau sy'n ymwneud â chynhyrchu a gwneuthuriad cynhyrchion dur. Mae dur yn ddeunydd hanfodol a ddefnyddir mewn ystod eang o ddiwydiannau oherwydd ei gryfder, ei wydnwch a'i amlochredd. Ym mhob diwydiant, gall y prosesau a'r cymwysiadau penodol amrywio, ond mae'r camau sylfaenol yn cynnwys siapio a ffurfio dur i'r cynhyrchion a ddymunir ar gyfer defnydd penodol. Mae prosesu dur yn agwedd hollbwysig ar weithgynhyrchu modern ar draws sectorau amrywiol.

Diwydiant Modurol

Deunydd Crai: Defnyddir coiliau neu ddalennau dur fel y prif ddeunydd crai.
Prosesu: Mae dur yn mynd trwy brosesau fel rholio, torri a stampio i gynhyrchu rhannau modurol fel paneli corff, cydrannau siasi, a rhannau strwythurol.
Ceisiadau: Cyrff ceir, fframiau, cydrannau injan, ac elfennau strwythurol eraill.
p (1)6h8p(2)vivp (3)dn5

Diwydiant Adeiladu

Deunydd Crai: Mae trawstiau dur, bariau a phlatiau yn ddeunyddiau crai cyffredin.
Prosesu: Mae dur yn cael ei brosesu trwy dorri, weldio a siapio i gynhyrchu elfennau strwythurol fel trawstiau, colofnau, a bariau atgyfnerthu.
Ceisiadau: Adeiladu strwythurau, pontydd, piblinellau, a phrosiectau seilwaith eraill.
p (4)3a2p (5)yb9p (6)frg

Gweithgynhyrchu Cyfarpar

Deunydd Crai: Dalennau neu coiliau dur tenau.
Prosesu: Defnyddir prosesau fel stampio, ffurfio a weldio i greu rhannau offer fel paneli ar gyfer oergelloedd, peiriannau golchi a ffyrnau.
Ceisiadau: Casinau offer, paneli, a chydrannau strwythurol.
p (9)2tap (7)plvp (8)2r9

Sector Ynni

Deunydd Crai: Pibellau a thaflenni dur trwm.
Prosesu: Defnyddir weldio, plygu a gorchuddio i gynhyrchu pibellau ar gyfer piblinellau olew a nwy, yn ogystal â chydrannau strwythurol ar gyfer gweithfeydd pŵer.
Ceisiadau: Piblinellau, strwythurau offer pŵer, ac offer.
p (11)nh0p (10)luhp(12)z37

Diwydiant Awyrofod

Deunydd Crai: aloion dur cryfder uchel.
Prosesu: Peiriannu manwl, gofannu, a thriniaeth wres i fodloni'r gofynion llym ar gyfer cydrannau awyrennau.
Ceisiadau: Fframiau awyrennau, offer glanio, a chydrannau injan.
p (15)795p (13)ikqp (14)jku

Adeiladu llongau

Deunydd Crai: Platiau a phroffiliau dur trwm.
Prosesu: Torri, weldio a siapio i greu cyrff llongau, deciau ac uwch-strwythurau.
Ceisiadau: Llongau, llwyfannau alltraeth, a strwythurau morol.
Adeiladu llongau (1)z60Adeiladu llongau (2)8reAdeiladu llongau (3)jiz

Gweithgynhyrchu a Pheiriannau

Deunydd Crai: Mathau amrywiol o ddur, gan gynnwys bariau a thaflenni.
Prosesu: Peiriannu, gofannu a chastio i gynhyrchu cydrannau ar gyfer peiriannau ac offer gweithgynhyrchu.
Cymwysiadau: Gerau, siafftiau, offer, a rhannau peiriannau eraill.
p (19)mvsp (20)lgup (21)6qg

Nwyddau Defnyddwyr

Deunydd Crai: Dalennau neu coiliau dur mesur ysgafnach.
Prosesu: Stampio, ffurfio a gorchuddio i greu ystod eang o gynhyrchion defnyddwyr fel dodrefn, cynwysyddion ac eitemau cartref.
Ceisiadau: Fframiau dodrefn, pecynnu, ac amrywiol eitemau cartref.
p(22)g56Nwyddau Defnyddwyr (1)756p (23)1ke